21 03 2011

Başlangıcından Bugüne Türk Romanı Zamandizini 1 (1872- 1929)

Başlangıcından Bugüne Türk Romanı Zamandizini 1 (1872- 1929)/ Ali ŞAHİN
____________________________________________________________________

1872 ŞEMSETTİN SAMİ: Taaşşuk-i Talat ve Fitnat
1873 AHMET MİTHAT: Yeniçeriler
1874 AHMET MİTHAT: Dünyaya İkinci Geliş
1875 AHMET MİTHAT: Hasan Mellah
1875 AHMET MİTHAT: Hüseyin Fellah
1875 AHMET MİTHAT: Karı Koca Masalı
1875 AHMET MİTHAT: Yeryüzünde Bir Melek
1876 AHMET MİTHAT: Felaatun Beyle Rakım Efendi
1876 AHMET MİTHAT: Pariste Bir Türk
1877 AHMET MİTHAT: Çengi
1877 AHMET MİTHAT: Kafkas
1878 AHMET MİTHAT: Süleyman Musli
1878 NAMIK KEMAL: İntibah
1880 NAMIK KEMAL: Cezmi
1881 AHMET MİTHAT: Belliyat-ı Müdhike
1881 AHMET MİTHAT: Henüz On Yedi Yaşında
1881 AHMET MİTHAT: Karnaval
1882 AHMET MİTHAT: Acaib-i Alem
1882 AHMET MİTHAT: Dürdane Hanım
1882 AHMET MİTHAT: Vah
1884 AHMET MİTHAT: Cellat
1884 AHMET MİTHAT: Esrar-ı Cinayet
1884 AHMET MİTHAT: Volter Yirmi Yaşında
1885 AHMET MİTHAT: Hayret
1888 AHMET MİTHAT: Arnavutlar Solyotlar
1888 AHMET MİTHAT: Demir Bey
1888 AHMET MİTHAT: Fenni Bir Roman
1888 AHMET MİTHAT: Haydut Montari
1888 UŞAKLIGİL,Halıt Ziya: Bir İzdivacın Tarih-i Muaşakası
1888 UŞAKLIGİL,Halıt Ziya: Bir Muhtıranın Son Yaprakları
1889 AHMET MİTHAT: Gürcü Kızı
1889 AHMET MİTHAT: Nedamet mi Heyhat
1889 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Şık
1889 SAMİPAŞAZADE SEZAİ: Sergüzeşt
1890 AHMET MİTHAT: Gürcü Kızı
1890 AHMET MİTHAT: Müşahedat
1890 AHMET MİTHAT: Rikalde
1890 AHMET RASİM: Güzel Eleni
1890 MEHMET CELAL: Bir Kadının Hayatı
1890 MEHMET CELAL: Vicdan Azapları
1891 AHMET MİTHAT: Hayal ve Hakikat (Fatma Aliye ile birlikte)
1891 AHMET RASİM: İlk Sevgi
1891 FATMA ALİYE: Hayal ve Hakikat
1891 MEHMET MURAT: Turfanda mı Yoksa Turfa mı
1891 YALÇIN, Hüseyin Cahit: Nadide
1892 AHMET MİTHAT: Ahmet Metin ve Şirzat
1892 AHMET RASİM: Meşak-ı Hayat
1892 FATMA ALİYE: Muhadarat
1892 MEHMET CELAL: Küçük Gelin
1893 AHMET RASİM: Bir Sefilenin Evrak-ı Metrukesi
1894 AHMET RASİM: Afife
1894 UŞAKLIGİL,Halıt Ziya: Bu muydu?
1894 UŞAKLIGİL,Halıt Ziya: Heyhat
1894 UŞAKLIGİL,Halıt Ziya: Ferdi ve Şürekası
1895 AHMET MİTHAT: Taaffüf
1895 VECİHİ: Mehcure
1895 VECİHİ: Mihr-i Dil
1896 AHMET MİTHAT: Gönüllü
1896 AHMET RASİM: Kitabe-i Gam
1896 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: İffet
1896 NABİZADE NAZIM: Zehra
1896 RECAİZADE MAHMUT EKREM: Araba Sevdası
1897 AHMET RASİM: Sevda-yı Sermedi
1897 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Mürebbiye
1897 UŞAKLIGİL,Halıt Ziya: Mai ve Siyah
1898 AHMET MİTHAT: Altın Aşıkları
1898 AHMET MİTHAT: Mesail-i Muğlaka
1898 AHMET RASİM: Gam-ı Hicran
1898 ARSAL, Sadri Maksudi: Maişet (Kazan'da Yayınlandı.)
1898 FATMA ALİYE: Ref'et
1898 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Mutallaka
1898 VECİHİ: Hikmet
1899 FATMA ALİYE: Udi
1899 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Bir Muadele-i Sevda
1899 MEHMET CELAL: Solgun Yadigarlar
1899 UŞAKLIGİL,Halıt Ziya: Bir Ölünün Defteri
1899 UŞAKLIGİL,Halıt Ziya: Nemide
1899 YALÇIN, Hüseyin Cahit: Hayal İçinde
1900 AHMET RASİM: Ülfet
1900 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Metres
1900 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Şıpsevdi
1900 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Tesadüf
1900 MEHMET RAUF: Eylül
1900 SAFFET NEZİHİ: Zavallı Necdet
1900 UŞAKLIGİL,Halıt Ziya: Aşk-ı Memnu
1901 GÜZİDE SABRİ: Münevver
1902 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Nimetşinas
1903 SAFFET NEZİHİ: Kadın Kalbi
1905 GÜZİDE SABRİ: Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi
1908 ŞEHBENDERZADE AHMET HİLMİ: Amak-ı Hayal
1909 ADIVAR, Halide Edip: Heyula (Kerim Ustanın Oğlu ile 1974)
1909 ADIVAR, Halide Edip: Seviye Talip
1910 ADIVAR, Halide Edip: Raik’in Annesi
1910 AHMET MİTHAT: Jön Türk
1910 BEKİR FAHRİ: Jönler
1910 CEMİL SÜLEYMAN: İnhizar
1910 CEMİL SÜLEYMAN: Kadın Ruhu
1910 CEMİL SÜLEYMAN: Siyah Gözler
1910 FATMA ALİYE: Enin
1910 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Sevda Peşinde
1910 MEHMET CELAL: Kuşdilinde
1910 MEHMET CELAL: Nedamet
1910 SAFFETİ ZİYA: Salon Köşelerinde
1910 ŞEHBENDERZADE AHMET HİLMİ: Öksüz Turgut
1910 TEPEYRAN, Ebubekir Hazım: Küçük Paşa
1911 MEHMET RAUF: Genç Kız Kalbi
1911 SAFFET NEZİHİ: Müsebbib
1912 ADIVAR, Halide Edip: Handan
1912 ADIVAR, Halide Edip: Son Eseri
1912 ADIVAR, Halide Edip: Yeni Turan
1912 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Cadı
1912 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Gulyabani
1912 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç
1912 SELÂHATTİN ENİS (Ataabeyoğlu): Neriman
1912 TAN, M.Turhan: Ali Maceralar
1913 KESTELLİ, Raif Necdet: Üful
1913 MAHMUT SADIK: Tekamül
1913 MEHMET RAUF: Ferda-yı Garam
1915 DEVRİM, İzzet Melih: Tezat
1916 ÇAPANOĞLU, Münir Süleyman: Kara Koncolos
1916 ÇAPANOĞLU, Münir Süleyman: Siyahlar İçinde
1917 TEK, Müfide Ferit: Aydemir
1918 ADIVAR, Halide Edip: Mevut Hüküm
1918 DEVRİM, İzzet Melih: Sermed
1919 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Hakka Sığındık
1919 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Hayattan Sahifeler
1919 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Toraman
1920 DERVİŞ, Suat(Baraner): Kara Kitap
1920 EFE, Necdet Rüştü: Ahenk
1920 KARAY, Refik Halid: İstanbul'un İçyüzü ( 1939'da İstanbul'un Bir Yüzü adıyla basıldı.) 1939 KARAY, Refik Halid: Çete
1920 TALU, Ercüment Ekrem: Evliya-yı Cedit
1921 TALU, Ercüment Ekrem: Sabir Efendi'nin Gelini
1921 ZORLUTUNA, Halide Nusret: Küller
1922 ADIVAR, Halide Edip: Ateşten Gömlek
1922 AHMET RASİM: Hamamcı Ülfet
1922 GÜNTEKİN, Reşat Nuri: Çalıkuşu
1922 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Cehennemlik
1922 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Son Arzu
1922 GÜZİDE SABRİ: Nedret
1922 KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri: Kiralık Konak
1922 KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri: Nur Baba
1922 TALU, Ercüment Ekrem: Asriler
1922 TALU, Ercüment Ekrem: Gün batarken
1922 TALU, Ercüment Ekrem: Kopuk
1922 ZORLUTUNA, Halide Nusret: Hanım Mektupları
1923 DELİBAŞI, Ali Süha: İkinci Gençlik
1923 DERVİŞ, Suat(Baraner): Hiçbiri
1923 DERVİŞ, Suat(Baraner): Ne Bir Ses Ne Bir Nefes
1923 KOZANOĞLU, Abdullah Ziya: Kızıltuğ
1923 SAFA, Peyami: Sözde Kızlar
1923 SAFA, Peyami: Şimşek
1924 ADIVAR, Halide Edip: Kalb Ağrısı
1924 DERVİŞ, Suat(Baraner): Buhran Gecesi
1924 DERVİŞ, Suat(Baraner): Fatmanın Günahı
1924 EFE, Necdet Rüştü: Bir Damla Gözyaşı
1924 GÜNTEKİN, Reşat Nuri: Damga
1924 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Efsuncu Baba
1924 KESTELLİ, Raif Necdet: Ziya ve Sevda
1924 KOZANOĞLU, Abdullah Ziya: Atlı Han
1924 MEHMET RAUF: Karanfil ve Yasemin
1924 SAFA, Peyami: Bir Akşamdı
1924 SAFA, Peyami: Mahşer
1924 SELÂHATTİN ENİS (Ataabeyoğlu): Zaniyeler
1924 SELAHATTİN ENİS: Zaniyeler
1924 TEK, Müfide Ferit: Pervaneler
1924 UŞAKLIGİL,Halıt Ziya: Kırık Hayatlar
1925 GÜNTEKİN, Reşat Nuri: Dudaktan Kalbe
1925 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Tebessüm-i Elem
1925 MEHMET RAUF: Genç Kız Kalbi
1925 MORKAYA, Burhan Cahit: Aşk Bahçesi
1925 SAFA, Peyami: Bir Genç Kız Kalbinin Cürmü
1925 SAFA, Peyami: Canan
1925 TALU, Ercüment Ekrem: Kan ve İman
1925 TALU, Ercüment Ekrem: Şevket-meab
1925 YESARİ, Mahmut: Çoban Yıldızı
1925 ZORLUTUNA, Halide Nusret: Sisli Geceler
1926 ADIVAR, Halide Edip: Vurun Kahpeye
1926 GÜNTEKİN, Reşat Nuri: Akşam Güneşi
1926 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Billur Kalb
1926 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Tutuşmuş Gönüller
1926 GÜZİDE SABRİ: Yaban Gülü
1926 KARAKURT, Esat Mahmut: Çölde Bir İstanbul Kızı
1926 KARAKURT, Esat Mahmut: Vahşi Bir Kız Sevdim
1926 KOZANOĞLU, Abdullah Ziya: Türk Korsanları
1926 MEHMET RAUF: Böğürtlen
1926 MORKAYA, Burhan Cahit: Kızıl Serap
1926 SELAHATTİN ENİS (Ataabeyoğlu): Aşkım Günahımdır
1926 SELÂHATTİN ENİS (Ataabeyoğlu): Cehennem Yolcuları
1926 SELAHATTİN ENİS (Ataabeyoğlu): Geceye Aşık
1926 SELAHATTİN ENİS (Ataabeyoğlu): Gönül Avcısı
1926 SELAHATTİN ENİS (Ataabeyoğlu): Menekşe Demeti
1926 SELÂHATTİN ENİS (Ataabeyoğlu): Sara
1926 SELAHATTİN ENİS: Cehennem Yolcuları
1926 SELAHATTİN ENİS: Sara
1926 TALU, Ercüment Ekrem: Kundakçı
1927 BENİCE, Ethem İzzet: Çıldıran Kadın
1927 BENİCE, Ethem İzzet: Izdırap Çocuğu
1927 BENİCE, Ethem İzzet: Yakılacak Kitap
1927 GÜNTEKİN, Reşat Nuri: Bir Kadın Düşmanı
1927 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Evlere Şenlik Kaynanam Nasıl Kudurdu?
1927 KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri: Hüküm Gecesi
1927 KOZANOĞLU, Abdullah Ziya: Seyit Ali Reis
1927 MEHMET RAUF: Ceriha
1927 MEHMET RAUF: Define
1927 MEHMET RAUF: Son Yıldız
1927 MEHMET RAUF: Son Yıldız
1927 MORKAYA, Burhan Cahit: Ayten
1927 TALU, Ercüment Ekrem: Meşhedi ile Devr-i Alem
1927 YESARİ, Mahmut: Çulluk
1927 YESARİ, Mahmut: Pervin Abla
1928 ADIVAR, Halide Edip: Zeyno'nun Oğlu
1928 AKA GÜNDÜZ: Bir Şoförün Gizli Defteri
1928 AKA GÜNDÜZ: Dikmen Yıldızı
1928 AKA GÜNDÜZ: Odun Kokusu
1928 AKA GÜNDÜZ: Tang Tango
1928 BAŞAR, Şüküfe Nihal: Renksiz Izdırap
1928 DERVİŞ, Suat(Baraner): Gönül Gibi
1928 GÜNTEKİN, Reşat Nuri: Acımak
1928 GÜNTEKİN, Reşat Nuri: Yeşil Gece
1928 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Ben Deli miyim?
1928 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Kokotlar Mektebi
1928 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Mezarından Kalkan Şehit
1928 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Muhabbet Tılsımı
1928 GÜZİDE SABRİ: Hüsran
1928 KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri: Sodom ve Gomore
1928 KOZANOĞLU, Abdullah Ziya: Gültekin
1928 LEVENT, Agah Sırrı: Acılar
1928 MEHMET RAUF: Kan Damlası
1928 MORKAYA, Burhan Cahit: Harp Dönüşü
1928 MORKAYA, Burhan Cahit: Hizmetçi Buhranı
1928 TALU, Ercüment Ekrem: Gemi Arslanı
1928 TAN, M.Turhan: Cehennemden Selam
1928 TEPEDELENLİOĞLU, Nizamettin Nazif: Deli Deryalı
1928 TEPEDELENLİOĞLU, Nizamettin Nazif: Kara Davut
1928 YESARİ, Mahmut: Ak Saçlı Genç Kız
1929 AKA GÜNDÜZ: İki Süngü Arasında
1929 KOZANOĞLU, Abdullah Ziya: Kozanoğlu
1929 MEHMET RAUF: Halas
1929 YESARİ, Mahmut: Geceleyin Sokaklar

0
0
0
Yorum Yaz