07 12 2012

Yılmaz Güney'in YOL'u neyi anlatır?

  Yılmaz Güney'in YOL'u neyi anlatır? 09EYLÜL2012 YOL neyi anlatır? Niçin Kara Mahkûmları? Hayata ve YOL’a dair… Hayatın öteleyemediği insanlar vardır. Yıllar gelip geçer ve o insanlar milletin kalbinde yaşamaya devam eder. İşte hapishane arkadaşlarının bir bölümü de böyledir, o insanları hatırlıyorum, çok şey paylaştım onlarla, dahası o insanların hikâyelerinden esinlendim, zaten ömrümün dörtte biri hapislerde geçtiği için başka türlü nasıl olabilirdi? İnsanı hapiste, hastanede, yolda tanıyın diye bir üçleme vardır, gerçek yüzünü orada görürsünüz derler. Benim durumum gerçekten ilginç, niye peki? Üçü de hayatımın merkezindedir de onun için. Hapis, hastane, yol. Yani beni tanımak isteyenler için bol malzeme verdim kısacık hayatımda. Yol filminin hikâyeleri de gerçektir, o insanların her birinin hikâyesini derlerken, öyle çok düşündüm ki bizim düzenimizin insanları nasıl harcadıkları üzerine. Tam da Yol’un hikâyelerini yazarken ikili bir seçenekle karşı karşıyaydım, ya bu insanların niçin hapse düştüklerini inceleyecektim ya da bu insanların hapis yaşamındayken dış dünyayla boğuşmalarını ve her birinin hayatla didişmesini, devam eden hayatın her biri için onulmaz yaralar açmaya devam etmesini. Şimdi size bir şey söyleyeceğim ve bu çok tartışmalı olacak: ben uzun yıllar hapiste kaldım, bunun büyük bölümü de son hapisliğimdi, ama sonuncusunda siyasilerle değil kara mahkûmlarıyla kaldım, bunu bilerek tercih ettim, peki niçin? Bu insanlar kader mahkûmları mıdır? Ne gezer? Ben bu insanların hayatını incelediğim zaman ki is... Devamı